Safetica Trends – İşletmenizdeki Kullanıcıların Eğilimlerini Tespit Ederek, Olası Bir Veri ve Zaman Kaybının Önüne Geçin.

Trends (Eğilimler)

Eğilimler özelliği kullanıcıların uygulamalar ve internet siteleri üzerindeki üretkenliklerinin ayrıntılı incelenmesi ve izlerinin sürülmesinde kullanılır.

Bu özellik, açık bir şekilde düzenli sonuçlar ortaya koyar ve sınırların aşılması durumunda, ilerde ortaya çıkabilecek kişisel ve güvenlik sorunlarının genel bir görüntüsünü önceden elde etmek için kullanılabilen anlık uyarılar vermeyi sağlar.

Kullanıcıların mercek altına alınması ve davranışlarının izlenmesi “Trend işlevi” etkin hale getirilmesinden itibaren otomatik olarak meydana gelir.

Bu özelliği Auditor kipinden Trend kısmında bulabilirsiniz.


Ayarlar

Bu görüş alanının başlık kısmındaki kaydırma çubuğunu kullanarak bu özelliği etkinleştirebilir veya etkisizleştirebilirsiniz.

Disabled – işlev etkin değil. Eğitim görselleştirmeleri için gerekli olan veriler toplanmayacaktır.

Inherit – ayar yok, bir üst gruptan ayarlar burada geçerlidir.

On – işlev etkin. Bu andan itibaren görselleştirme için gerekli olan verilerin günlüğü tutulmaktadır.

Eğilimler kullanıcı ağacındaki yalnızca kullanıcılar, gruplar ve bilgisayarlar için ayarlanmaktadır. Bu ayarları uygulamaya geçirmek için sağ üst köşedeki onay butonuyla değişikleri kaydetmeniz gerekmektedir. İptal etmek için X butonuna basmanız gerekir.Üretkenlik ayarları

Üretkenlik ayarlarını kullanarak kullanıcıların her bir uygulamada ve internet sitelerindeki üretkenlik düzeylerini izleyebilirsiniz.

Tablonun altında “Application categories” ve “Website categories” listelenmektedir. Tablonun üzerindeki butonları kullanarak dilediğiniz kategoriyi listeye ekleyebilirsiniz. Her bir kategori için üretkenlik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Listenin sonunda listelenmemiş olan kategorilere uygulanacak olan varsayılan seviyedeki üretkenliği ayarlayabilirsiniz.

Kategoriler için üretkenlik ayarları

Inherit – ayar yok, bir üst gruptan ayarlar burada geçerlidir.

Productive – çalışanların kullanması gereken kategoriler için bu seçenekleri ayarlayın.

Neutral – üretkenlik seviyesinden emin olmadığınız kategoriler için bu seçenekleri ayarlayın.

Non-productive – çalışanların görevlerini yerine getirmek gerekli olmayan kategoriler için ayarlanmalıdır.

Critical – belirgin bir şekilde kullanıcıyı görevlerini getirmede alı koyan kategoriler için ayarlanmalıdır.

Uyarılara göre üretkenlik hassasiyeti ayarları

Bu bölümde “non-productive” (üretken olmayan) ve “critical” (ciddi) durumdaki uygulama ve internet adresleri için tetikleme hassasiyetini belirleyebilirsiniz.

Inherit – ayar yok, bir üst gruptan ayarlar burada geçerlidir.

Low – üretkenlikte değişimin düşük seviyede hassastır. Non-productive/critical durumdaki internet siteleri ve uygulamalarda kullanıcıların geçirdiği zamanda çok büyük bir artış olması durumunda uyarı gönderilecektir.

Medium – Non-productive/critical durumdaki internet siteleri ve uygulamalarda kullanıcıların geçirdiği zamanda standart bir artış olması durumunda uyarı gönderilecektir.

High – Non-productive/critical durumdaki internet siteleri ve uygulamalarda kullanıcıların geçirdiği zamanda ufak bir artış olması durumunda bile uyarı gönderilecektir.

Görselleştirme

Çizelgeler kullanıcı faaliyetlerinin özetini ve seçilmiş olan uygulamalar ve internet sitesi kategorilerindeki faaliyetlerdeki değişimi gösterir. Bu çizelgeler seçilmiş olan zaman aralığı, kullanıcılar ve gruplar için bilgiler gösterir.

Aktif çalışma zamanı, ön planda olan uygulama veya internet siteleri ile aktif çalışma zamanı ve kullanıcının uygulamayla veya internet sitelerinde çalıştığı veya herhangi bir faaliyet yaptığındaki (klavye ile yazı yazmak, fareyi hareket ettirmek) zamanı ifade eder.

Bu görüş alanında iki çizelge tipi vardır:

Most acive users (En aktif kullanıcılar): Bu çizelge belli bir kategoride kullanıcıların harcadıkları zaman değerlerini içermektedir. Bu değerler seçilen zaman aralığındaki tüm günlerdeki her veriden elde edilen kayıtlar kullanılarak hesaplanır. Çizelgedeki mavi renk ortalama kategori faaliyetini gösterir. Bu değer ayrıca çizelgenin altında belirtilmektedir.

Top activity changes (En fazla aktivite değişimleri): Esas alınan dönem içerisinde uygun olan kategoride harcanan ortalama aktif zaman, bu kategoride mevcut dönem içerisinde geçirilen aktif zaman mukabilinde değerlendirilir. Bu iki değer arasındaki fark yüzdelik artış (pozitif değerler) ve yüzdelik azalış (negatif değerler) olarak çizelgede gösterilir. Çizelgedeki sıralama mutlak değerlerine göre yapılmaktadır (en yüksekten en düşüğe). Çizelgenin ön kısmında belli bir dönem için gün sayılarıyla birlikte uygun gelen kategoriler için ortalama değerleri görebilirsiniz.

Base period (Başlangıç dönem): Mevcut duruma karşılık değerlendirilen zamanı temsil eder. Seçili olan zaman aralığın üçte ikilik ilk kısmını kapsar. Örneğin; esas dönem 12 günlük bir seçimin ilk 8 günlük kısmına karşılık gelir (bu rakam kimi zaman artıp azalabilir, bu yüzden gün sayıları az bir farkla değişebilir).

Dikkat: İlgili kategori ve kullanıcı hakkında veri toplanması için esas dönem en az üç günü kapsamalıdır aksi halde olası hatalardan ötürü veriler gösterilmeyecektir.

Current period (mevcut dönem): Esas döneme karşılık değerlendirilen zamanı temsil eder. Seçili olan zaman aralığının son üçte birlik kısmın kapsar. Örneğin; esas dönem 12 günlük bir seçimin son 4 günlük kısmına karşılık gelir (bu rakam kimi zaman artıp azalabilir, bu yüzden gün sayıları az bir farkla değişebilir).

Dikkat: İlgili kategori ve kullanıcı hakkında veri toplanması için esas dönem en az üç günü kapsamalıdır aksi halde olası hatalardan ötürü veriler gösterilmeyecektir.

Productivity – Applications/Websites: Her bir üretkenlik kategorisinde kullanıcıların harcadıkları aktif zamanı gösterir (Interit, Productivity, Neutral, Non-Productivity, Critical)

Sağ kısımdaki listede eğilimler için çizelgeleri görebilirsiniz. Bunları görüntülemek için bu listeden çizelge alanına sürükle bırak yapabilirsiniz. Her bir çizelgenin sağ üst köşesindeki çarpı işaretine basıldığı takdirde çizelge alanından kaybolarak yeniden listeye geri döner.

Not: Bir döneme ait kategoriye uygun olan kaydedilmiş faaliyetlerin dönemi ve ortalama zamanı göz önünde bulundurun. Örneğin; bir gündeki ortalama saatlik faaliyet, bir ayın tamamı boyunca kaydedilen aynı uzunluktaki ortalama faaliyetten farklı bir anlama sahiptir.

Alt kısımda detaylı kayıtların bulunduğu bir tabloyu görebilirsiniz. Her kayıt farklı sütunlarda farkı türde bilgileri içermektedir. Mevcut olan sütunları sağdaki listede görebilirsiniz. Sağ görüş alanında listelenmiş sütunlar, üzerlerine tıklanıp tablo içerisine taşındıklarında görüntülenebilir. Sütun başlıklarını tabloda istediğiniz şekilde sıralayabilir veya yeniden sağ taraftaki listeleme alanına sürükleyip tabloda görüntülenmesini sonlandırabilirsiniz.

Mevcut Sütunlar

Date and time – kaydın yapıldığı zaman ve tarih

PC – kayıt altına alınan bilgisayarın adı

User name – kayıt altına alınan kullanıcı

Duration – uygulama veya internet sitelerinde harcana süre miktarı

Application – kayıt altına alınan uygulamanın adı

Application categories

Productivity – Application – kayıt altına alınan uygulamaya atanmış olan üretkenlik düzeyi (Not set, Productive, Neutral, Non-productive, Critical)

Domain – kayıt altına alınan internet sitesinin adresi

Web category

Productivity – web sites – – kayıt altına alınan internet adresine atanmış olan üretkenlik düzeyi (Not set, Productive, Neutral, Non-productive, Critical)

Safetica Kayıt girdileri ayrıca filtrelenebilir. Sıralanmış olan herhangi bir sütun üzerinde huni sembolüne basarak filtreyi açabilirsiniz. Filtreleme yapmak istediğiniz sütuna göre istediğini öğeyi listeden seçin veya metin kutusuna yazın. Artı sembolüne basarak listeye bir öğe ekleyebilirsiniz. Bu listenin uzunluğu sınırsızdır. Filtreyi onaylamak için “OK” butonuna bastıktan sonra tablo, listelenmiş olan en az bir filtreye uygun gelen sadece bu tür kayıtların ön plana çıkaracaktır.

Yorumlar