MailStore Programının Tam Yedeğini Alma

Mailstore arşivleme işlemleri sonucunda oluşan arşiv depolarımızın güvenliği açısından, aldığı verileri bir başka yere yedekleyerek veri bütünlüğümüzün korunmasını sağlamaktadır.


Bu işlem için “Mailstore Client” içinde admin olarak giriş yapalım.

“Hedef Dizin” İle daha önceden oluşturduğumuz yedekleme alanını seçelim.

Gözat > “Yedekleme Dizininiz” >Tamam>Şimdi Başlat ile işlemin başlamasını sağlıyoruz.

Bu işlemleri yaparken Mailstore Servislerinin çalışır durumda olması gerekmektedir.

İşlem sonunda yedeğimiz başarılı bir şekilde oluşmuş olacaktır.

Bu işlemi bir yedekleme senaryosuna getirerek zamanlanmış görev aracı ile istediğimiz tarih ve zamanda yapılmasını sağlayabiliriz.

Şimdi başlayalım;

Yine aynı ekran içinde “Komut Satırı” tıklayalım.

Ekranımıza “Komut panoya kopyalandı” şeklinde bir uyarı ekranı gelecektir.

Bu işlemden sonra panodaki veriyi “Notepad” ya da benzeri bir programa aracılığı CTRL+V ile programın içine yapıştırarak görüntüleyebiliriz.

“C:\Program Files (x86)\deepinvent\MailStore Server\MailStoreCmd.exe” –h=”localhost” –pkv3=”91C1111A073241B86FBBDAE9123FAE66754B10C6″ –u=”admin” –pc=”dRThwxjwR2Em4Th3DV5mB3hh” -c backup –target=”E:\Mailstore YEDEK”

Yukarıda oluşan koda örnek teşkil edecek bir görev oluşturulmuş olduğunu gözlemliyoruz.

Yukarıda oluşan kodu “Windows Görev Zamanlayıcı” içinde script kısmına girerek saat ve gün olarak programlayıp, istediğimiz zaman içinde Mailstore Yedeğimizin alınmasını sağlayabiliriz.

Şimdi; Windows Görev Zamanlayıcıyı çalıştıralım.

Yeni görev ile aşağıda görüntülenen görev planlama ekranına ulaşıyoruz.

Genel kısmında bir görev adı belirleyerek “Tamam” ile devam edelim.

Tetikleyiciler bölümüne geçerek yedekleme zamanını seçelim.

Eylemler kısmında iki numaralı metin kutusuna panodaki komutumuzu CTRL+V ile yapıştırıp “Tamam” diyelim.

Bu işlemler sonucunda istediğimiz zaman dilimleri içinde arşivlerimizin yedeğinin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliriz

Yorumlar