Acronis Backup Kurulum ve Yapılandırma Hizmetleri

ÇOK SİSTEMLİ ORTAMLAR İÇİN BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİ KORUMA VE FELAKET KURTARMA ÇÖZÜMLERİ:

Kuruluşunuz verilerini kaybederse ne olur? Veriler kuruluşunuzun en kritik şirket varlığı olduğu için veri kaybı önemli finansal kayıplara (verim sağlamayan çalışanlar, satış kayıpları, sözleşme cezaları ve verileri yeniden oluşturma maliyeti) yol açabilir.

Düzenleme uyumluluğuna tabiyseniz, düzenlemelere uymayacak duruma gelebilirsiniz ve bu durum yüksek cezalarla ve markanın zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Veri hacmindeki artış ve değişen bilgi teknolojisiyle birlikte verilerinizi korumanın işinizin devamlılığı açısından hayati bir önem taşıdığının farkındasınız.

Acronis Backup Advanced paketi, tüm ortamınız için sınıfının en iyisi veri koruma ürünleri sunar. Acronis AnyData Engine tarafından desteklenen paket, işletim sistemi, uygulamalar, yapılandırmalar ve veriler dahil olmak üzere Windows/Linux ortamları ve VMware, Microsoft, Citrix, Red Hat ve Oracle hipervizörleri için en hızlı ve en etkili yedekleme ve kurtarma çözümünü sunar.

Acronis Backup 12.5 Kurulum ve Secure Zone Oluşturma


ACRONIS ANYDATA ENGINE TARAFINDAN DESTEKLENİR

KOLAY SUNUCU YEDEKLEME VE KURTARMA

• Tüm verileri, her ortamda ve her konumda koruyun.

• En önemli iş yüklerinizle göre iyileştirilmiş, sınıfının en iyisi bağımsız ürünler sayesinde ihtiyacınız olandan fazlasını satın almazsınız.

• Sorunsuz bir şekilde bir araya gelebilen bağımsız ürünler, tüm fiziksel ve sanal sunucu yedekleme gereksinimleriniz için tek bir yedekleme çözümü haline gelir.

• İmaj tabanlı yedekler, tüm verileri bir adımda hızlı bir şekilde yakalar.

• Yerel diske, ağ diskine ve bulut depolama alanına yedekleme.

• İstediğiniz donanımda veya sanal makinede kolay kurtarma

• Bağımsız dosyaları, klasörleri, uygulamaları ve sistemin tamamını dakikalar içinde kurtarın.

EN İYİ YEDEKLEME VE FELAKET KURTARMA ÇÖZÜMÜ

Disk İmajı Teknolojisi – Acronis AnyData Engine, tam imajları yerel disk, ağ depolama alanı, kaset ve bulut ortamı dahil olmak üzere farklı yedekleme hedeflerine kaydeder. Daha sonra imajın tamamını veya seçtiğiniz dosyaları, klasörleri ve uygulamaları kurtarabilirsiniz.

İş Uygulamaları Koruması – Acronis AnyData Engine, Microsoft SQL Server, SharePoint ve Active Directory için tutarlı tek geçişli yedekleme ve® uygulama®bilincine sahip®geri yükleme sunar®. Ayrıca Acronis, kümelenmiş Exchange yapılandırmaları desteğiyle Exchange yedeklemesi de sunar ve e-postalar veya posta kutuları gibi bağımsız Exchange öğeleri için parçalı kurtarma sağlar.

Tam Sanal Sunucu Koruması – Acronis AnyData Engine, veri koruma ve çeşitli hipervizörler ve fiziksel makineler (P2V, V2V, V2P ve P2P) arasında geçiş özellikleri dahil olmak üzere popüler sanallaştırma teknolojileri için destek sunar.

Merkezi Yönetim – Tüm fiziksel ve sanal makineleri yerel olarak veya Acronis Management Server ile uzaktan yönetin. Tek bir konsol üzerinden bir veya daha fazla makineye yedekleme planları atayın, durum güncellemelerini inceleyin, raporlar oluşturun ve uyarıları alın.

Modüler Mimari – Acronis AnyData Engine’in modüler mimarisi, temel çözümünüze istediğiniz zaman daha fazla Acronis Backup Advanced ürünü eklemenize izin verir. Şu anda ihtiyacınız olan ürünü satın alın, işiniz büyüdüğünde tamamen yeni bir yedekleme ortamı yüklemeye gerek kalmadan yeni sunucularınız veya iş istasyonlarınızı korumak üzere ürün ekleyebilirisiniz.

Yedekleme Zamanlaması – Zamanlamanıza göre otomatik olarak yedekleme işlemi çalıştırın, GFS (Grandfather-Father-Son) gibi sektör standardı şemalar kullanabilirsiniz veya zamanlamayı belirli olaylarla tetikleyebilirsiniz.

Sıkıştırma ve Tekilleştirme – Yerleşik blok düzeyinde veri tekilleştirme ve sıkıştırma sayesinde yedek veri hacmi %90 oranında azaltılır, yedekleme hızı iyileştirilir, depolama gereksinimleri azalır ve ağ yükü en aza indirilir.

Yedek Kopyalama ve Kademelendirme – Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra Acronis AnyData Engine yedek verileri Acronis Cloud dahil olmak üzere otomatik olarak farklı depolama konumlarına kopyalar. Geçerli depolama ortamına ait bekletme süresi sona erdiğinde kademelendirme işlemi yedek verileri otomatik olarak yeni depolama konumuna taşır. Acronis, yeni oluşturulan yedekleri için boş alan kazanmak amacıyla bekletme süresi dolduğunda eski yedekleri siler.

Acronis Evrensel Geri Yükleme – Sistemlerinizi farklı donanımda geri yükleyin veya tüm sunucunuzu sıfırdan kurtarın ve yüksek maliyetli çalışmama süresini en aza indirin.

Acronis Etkin Geri Yükleme – Yalnızca hızlı kurtarma için gerekli dosyaları kopyalayan benzersiz teknoloji, kullanıcının geri yükleme işlemi tamamlanmadan önce çalışmaya başlamasını sağlar. Verilerin kalan kısmı arka planda geri yüklenir.

Katalog ve Dizin Oluşturma – Acronis AnyData Engine, yedekler farklı bir depolama ortamında bulunsalar bile bir disk imajına, dosyaya, klasöre, uygulama veritabanına veya bağımsız veri öğesine ait belirli bir sürümü hızlı bir şekilde bulabilmeniz için yedek dizini oluşturma ve merkezi bir katalog sağlar.

Hız Ayarı – Acronis AnyData Engine, yedekleme işleminin çalışma saatlerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla ağ bant genişliğini ve disk yazma hızını sınırlamanıza izin verir.

Şifreleme – Acronis AnyData Engine, hareket halinde olan ve kullanılmayan verileri askeri düzeydeki AES-256 şifreleme yöntemi kullanarak şifreler ve verilerinizi izinsiz erişimlerden korumanıza yardımcı olur.

Doğrulama ve Birleştirme – Sistemlerin ve kullanıcı verilerinin kurtarılabilir olduğundan emin olmak için yedekleri Acronis AnyData Engine ile manuel olarak veya zamanlama kullanarak doğrulayabilirsiniz. Artımlı yedekleri birleştirme ek depolama alanı kazanmanıza yardımcı olur.


ACRONIS BACKUP ADVANCED ÜRÜN PAKETİ

Fiziksel, sanal, bulut ve heterojen ortamlar için:

• Windows Server için Acronis Backup Advanced: Windows Server İşletim Sistemi çalıştıran tüm Windows makinelerine ait imaj veya dosya tabanlı yedekleme.

• Windows PC için Acronis Backup Advanced: İş istasyonu işletim sistemi çalıştıran tüm Windows makinelerine ait imaj veya dosya tabanlı yedekleme.

• Linux için Acronis Backup Advanced: Tüm Linux makinelerine ait imaj veya dosya tabanlı yedekleme.

• VMware / Hyper-V için Acronis Backup Advanced: Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint ve Active Directory uygulama desteği dahil olmak üzere VMware / Hyper-V sanal makineleri için aracısız yedekleme.

• Citrix XenServer / RHEV / Oracle VM için Acronis Backup Advanced: Konuk işletim sistemi olarak Windows veya Linux çalıştıran Citrix XenServer / RHEV / Oracle VM sanal makineleri için Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint ve Active Directory uygulama desteği dahil olmak üzere araç tabanlı yedekleme.

• Exchange için Acronis Backup Advanced: Küme desteği ve parçalı kurtarma ile Microsoft Exchange Server yedekleme

• SQL / SharePoint için Acronis Backup Advanced: Tek bir veritabanından ya da içerik veritabanından tüm sunucuya kadar uygulama bilincine sahip geri yükleme özelliğini içeren SharePoint grubunda yer alan Microsoft SQL Server veya herhangi bir sunucu rolüne ait tek geçişli yedekleme.

• Active Directory için Acronis Backup Advanced: Etki Alanı Denetleyicileri, Active Directory veritabanları, SYSVOLS ve günlükler için tutarlı, tek geçişli yedekleme ve kurtarma.

• Acronis Backup to Cloud: Güvenli veri merkezlerinde ölçeklendirilebilir tesis dışı depolama için ilk dengeli dağıtım ve büyük ölçekli kurtarma programlarına sahip esnek abonelikler kullanılabilir.

AVANTAJLAR

• Acronis AnyData Engine tarafından desteklenen güçlü ve ekonomik ürün paketi.
• Modüler mimari, işiniz büyüdüğünde diğer Acronis Backup Advanced paket ürünlerini eklemenize izin verir.
• Merkezi yönetim ve raporlama BT yönetimini kolaylaştırır.
• Esnek kurtarma seçenekleri, felaket kurtarma çözümünü basitleştirir ve işinizin devamlılığını sağlamaya yardımcı olur.
• Yükleme ve yapılandırma işlemlerini çok kısa sürede öğrenebilirsiniz.
• Kapsamlı olmasının yanı sıra kolay bir şekilde yüklenebilir, yapılandırılabilir ve yönetilebilir.

ACRONIS BACKUP ADVANCED PAKETININ ÖZELLIKLERINE GENEL BAKIŞ

Sınıfında en iyi tam veri koruması, veri yönetimi ve felaket kurtarma özelliklerini sunmak için Acronis AnyData Engine tarafından desteklenir.

Güvenli, Esnek Yedekleme

• Sistemlerin tamamı için imaj tabanlı yedekleme.

• Seçilen yerel klasörler veya ağ paylaşımları için dosya tabanlı yedekleme.

• Microsoft Exchange Server için tümleştirilmiş yedekleme.

• Microsoft SQL Server, SharePoint ve Active Directory için tek geçişli yedekleme.

• Wake-on-LAN özelliğiyle makineleri yedeklemek üzere otomatik olarak uyandırma • Otomatik Felaket Kurtarma Planı
Gelişmiş Felaket Kurtarma.

• Birkaç dakikada tam sistem kurtarma.

• Aynı veya farklı donanımda veya sanal makinede Windows ya da Linux makinelerini kurtarma.

• Acronis Startup Recovery Manager ile başlatmak ve kurtarma gerçekleştirmek için F11 tuşunu basılı tutun.
Basitleştirilmiş Veri Kurtarma.

• Yedekler farklı depolama ortamında depolansalar bile tüm yedeklerde merkezi katalog ve arama özellikleri.

• Dosya, klasör, veritabanı, posta kutusu, e-posta ve diğer öğeleri kurtarma • Exchange veritabanı yedeklerinden parçalı kurtarma • Sıfırdan geri yükleme.

Üst Düzey Sanallaştırma Desteği

• VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için aracısız yedekleme.

• VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat, KVM ve Oracle VM için aracı tabanlı yedekleme • P2V, V2V, V2P ve P2P geçişleri

Kullanımı Kolay Merkezi Yönetim

• Tüm fiziksel ve sanal makineler için kolay kullanıma sahip merkezi yönetim.

• Sezgisel kullanıcı arabirimi, yükleme, yapılandırma ve dağıtımı kolaylaştırır

• Gelişmiş uyarı ve raporlama sistemi

Güçlü ve Etkili Depolama Yönetimi

• Otomatik doğrulama ve eski yedekleri temizleme.

• Kopyalama / kademelendirme, yedekleri Acronis Cloud Storage dahil olmak üzere birden fazla konumda otomatik olarak depolar.

• Güvenli veri erişimi, depolama ve aktarım için veri şifreleme (AES-256).

• İmaj yedekleri, yedekleme süresini ve depolama gereksinimlerini azaltmak amacıyla kullanılmayan blokları, gereksiz dosyaları ve kullanıcı tarafından belirtilen özel klasörleri içermez.

• Blok değişimi izleme ile artımlı ve diferansiyel yedekler, her yedek için aktarılan ve depolanan veri miktarını azaltır.

• Blok düzeyinde kaynak ve hedef tarafı tekilleştirme ve sıkıştırma, depolama hacmini %90 oranında azaltır
Geniş Depolama Seçenekleri.

• Acronis Secure Zone® (diskin koruma altındaki özel bir bölümü) dahil olmak üzere® sabit disk sürücüleri.

• Ağa bağlı depolama aygıtları (SMB ve FTP).

• Teyp sürücüleri, otomatik yükleyiciler ve teyp kitaplıkları.

• RDX, ZIP®, Rev®, CD / DVD, HD-DVD, Blu-ray ve diğer çıkarılabilir ortamlar.

• P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, iSCSI, IEEE1394 (Firewire) ve USB 1.1 / 2.0 /3.0 sürücüleri, PC kartı • Acronis Cloud Storage.


Fiyatlar ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Bizi Arayabilirsiniz!

Yorumlar